วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาว ฮายาตี แวหามะ
ชื่อเล่น ตี
รหัสนักศึกษา 544188098
คบ.2 การประถมศึกษา  หมู่ 3
เกิดเมื่อวันที่ 3 เดือน มิถุนายน  2535
คติ เกิดมาทั้งที เอาดีให้ได้